Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek hatályos rendeletei

1997

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 11/1997. (IX.12.) kt. számú rendelete Jászszentlászló Községi Önkormányzat környezetvédelmi alapjáról
Letöltés

2000

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 7/2000. (V.15.) kt. számú rendelete a környezetvédelemről
Letöltés

2003

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 7/2003. (VI.25.) számú rendelete gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról  (egységes 2014.02.03)
Letöltés

2004

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IV.5.) rendelete a helyi építési szabályokról
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 22/2004. (XII.06.) számú rendelete Jászszentlászló Község Hulladékgazdálkodási tervének kihirdetéséről
Letöltés

2005

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 9/2005. (X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről
Letöltés

2006

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.11.) számú rendelete lakáscélú önkormányzati támogatásokról
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (XI.29.) számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
Letöltés

2008

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről (egységes 2013.08.05.)
Letöltés

2009

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II.13.) számú rendelete az óvodai iskolai felvételi körzet kialakításáról és a tanulói felvétel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról
Letöltés

2011

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes 2016.10.10.)
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a  “Jászszentlászló Községért” kitüntetéseiről (egységes 2015.07.02.)
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról  (egységes 2014.12.05.)
Letöltés

2012

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelete a szabálysértési  tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállás hatályon kívül helyezéséről
Letöltés

2013

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat vagyonáról (egységes 2013. május 31.)
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete kiadások készpénben történő teljesítésének eseteiről
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete Jászszentlászló község nevének használatáról,  címeréről, zászlajáról
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről
Letöltés

2014

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 26. ) önkormányzati rendelete  államháztatáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról (egységes 2017. 09. 11.)
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Letöltés

2015

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (egységes 2019. 04. 16.)
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes 2016. 10. 10.)                
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről
Letöltés

2016

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes 2016.06.25.)
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete a születési támogatásról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Letöltés

2017

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezésről
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község településképének védelméről
Letöltés

2018

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól (egységes 2019. 01. 08.)
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról (egységes 2019.03.06.)
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete a gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról
Letöltés

2019

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 /2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  ktgv szöveges 2.sz.  3.sz.  4.sz. 5.sz.

Tájékoztatók: 1.sz.  2.sz.  3.sz.  4.sz.  5.sz.  6.sz.

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásáról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 /2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  2.sz.  3.sz.  4.sz.  5.sz.  6.sz.  7.sz.  8.sz. 9.sz.  10.sz.  11.sz.  12.sz.