Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek hatályos rendeletei

1-2011. (I.26.)  A helyi közművelődési feladatok ellátása (egységes 2017.09.11.)

Letöltés

5-2013. (II.14.) A helyi önkormányzat vagyonáról (egységes 2013. május 31.)

Letöltés

5-2014. (II.26.)  államháztatáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Letöltés

6-2009. (II.13.) Az óvodai iskolai felvételi körzet kialakításáról és a tanulói felvétel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról

Letöltés

6-2011. (III.25.) A helyi iparűzési adóról

Letöltés

6-2013. (II.14.) kiadások készpénben történő teljesítésének eseteiről

Letöltés

7-2000. (V.15.) A környezetvédelemről

Letöltés

7-2003. (VI.25.)  Gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról  (egységes 2014.02.03)

Letöltés

8-2012. (VI.08.) A szabálysértési  tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállás hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

9-2005 (X.31.) A helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről

Letöltés

9-2008. (VI.25.) A közterület használat általános rendjéről (egységes 2013.08.05.)

Letöltés

10-2011. (IV.28.) Jászszentlászló Községért kitüntetésről (egységes 2015.07.02).

Letöltés

11/1997. (IX. 12.) Környezetvédelmi alapról rendelet

Letöltés

12-2006. (VIII.11.) Lakáscélú önkormányzati támogatásokról

Letöltés

15-2013. (VI.27.) Jászszentlászló nevének használatáról  címeréről, zászlajáról

Letöltés

15-2014. (XI.28.) helyi képviselők és képvisleő-testület bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Letöltés

16-2006. (XI.29.) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

Letöltés

17-2011. (IX.15.) a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról  (egységes 2014..12.05.)

Letöltés

19-2014. (XI. 28.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Letöltés

22-2004. (XII.06.) Jászszentlászló Község Hulladékgazdálkodási tervének kihirdetéséről

Letöltés

24-2013. (XI.26.) A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

Letöltés

27-2013. (XI.26.) Homokhátsági Hulladékgazdálkodási vagyon kezelés és hasznosítás

Letöltés

4/2015. (II. 27.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Letöltés

6/2015. (III. 26.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes -2017.08.30.)
Letöltés

11/2015. (V. 29.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Letöltés

17/2015. (X. 30.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
Letöltés

19/2015. (XI. 27.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes 2016. 10. 10.)                
Letöltés

21/2015. (XII. 17.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről
Letöltés

4/2016. (II. 25.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes 2016.06.25.)
Letöltés

7/2016. (II. 26.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  2.sz.

9/2016. (III. 31.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a születési támogatásról
Letöltés

19/2016. (XI. 14.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Letöltés

6/2017. (II. 24.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról
Letöltés

9/2017. (III. 30.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
Letöltés

13/2017. (V. 26.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
Letöltés

17/2017. (VI. 30.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Letöltés

18/2017. (VIII. 25.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezésről
Letöltés

20/2017. (IX. 29.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Letöltés

21/2017. (XI. 30.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  2.sz.

3/2018. (II. 28.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2018. (II. 28. ) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  2.sz.  3.sz.  4.sz.  5.sz.

4/2018. (III. 01.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásáról
Letöltés

5/2018. (V. 30.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2018. (V. 30. ) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  2.sz.  3.sz.  4.sz.  5.sz.  6.sz.  7.sz.  8.sz. 9.sz.  10.sz.  11.sz.  12.sz.

7/2018. (VIII. 09.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjának megállapításáról
Letöltés

8/2018. (IX. 28.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 /2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  6.sz.