A kedvezményezett neve: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „GYERMEKÉLLEMEZÉSI KONYHA ÉS ÉTKEZŐ ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA”
A szerződött támogatás összege: 102 744 131 Ft,
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A tervezett fejlesztés fő célja a Jászszentlászlói Gyermekélelmezési Konyha és Alapszolgáltatási Központ épületeinek energetikai felújítása. Jászszentlászló Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program stratégiai céljaihoz igazodva tervezete meg a fejlesztéssel érintett épület energetikai fejlsesztését. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a klímaváltozás mérséklése érdekében tett nemzetközi lépésekhez, eredményei hatással lesznek mind a társadalom, mind a környezet hosszútávú fennmaradására. A projekt megvalósításának helyszíne a Jászszentlászlói Gyermekélelmezési Konyha és az alapszolgáltatási Központ épületei. Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják az Élelmezési konyha épületének homlokzati, födém-, és pincefödém szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, az épület teljes akadálymentesítését, és a jelenlegi elavult fűtési rendszer valamint a használati melegvíz rendszer korszerűsítését. Az Alapszolgáltatási Központ épületén homlokzati hőszigetelés és födémszigetelés fog megvalósulni. A tervezett fejlesztések az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatain alapulnak. A beruházás fő célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00030
További információ: https://www.palyazat.gov.hu
 


 

A kedvezményezett neve: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „JÁSZSZENTLÁSZLÓ CSAPADÉK ÉS VÍZVISSZATARTÓ RENDSZER REKONSTRUKCIÓ V. ÜTEM”
A szerződött támogatás összege: 35 000 000 Ft,
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: a projekt keretében 2701 fm csatorna épül. Medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése: tiltós műtárgyak létesítése (2 db) valósul meg. Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása: tiltós műtárgyak is kiépítésre kerülnek. A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása: betervezésre került a költségvetésbe, mérétéke nem haladja meg a rendelkezésre álló keretet. Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója: A fajlagos költésgek tartalmazzák az esetlegesen szükséges közműbekötés kiváltásokat /Utcánként; 1-2 db/.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00020
További információ: https://www.palyazat.gov.hu