Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása tagjai

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 
Képviseli: Nagy András - elnök

Móricgát Község Önkormányzata 

Móricgát, Deák F. u. 26/B.
Képviseli: Csontos Máté - alelnök

A Társulás működése, feladat és hatásköre

A Társulás szervei:
a) Társulási Tanács
b) Társulás elnöke
c) Társulás alelnöke
d) Pénzügyi bizottság
e) eseti bizottságok.

A Társulás intézményei:

 • Szent László Óvoda és Bölcsőde
 • Alapszolgáltatási Központ


A Társulás döntéshozó szerve:

Társulási Tanács, létszáma: 6 fő.

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása által alkalmazott szakfeladatok

 • 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 • 562913 Iskola intézményi étkeztetés
 • 562920 Egyéb vendéglátás
 • 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
 • 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 • 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
 • 889101 Bölcsődei ellátás
 • 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
 • 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Pénzügyi Bizottság tagjai és feladatai 

A bizottság létszáma: 3 fő

Bizottság tagjai:
Elnök: Deli Jánosné társulási tanács tag
Bizottsági tagok: Tóthné Frank Anikó társulási tanács tag, Erdélyi Lászlóné külsős tag, a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa.
 

Feladatai:
a.) Előkészíti a szolgáltatás – fejlesztési programok és az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;
b.) vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a
Társulási Tanács megbízza, ilyen megbízás kiadását maga a bizottság is
kezdeményezheti;
c.) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit;

Dokumentumok

Szervezeti és működési szabályzat