A kedvezményezett neve: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „KOMPLEX ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS A JÁSZSZENTLÁSZLÓI ISKOLA ÉPÜLETÉN”
A szerződött támogatás összege: 74.929.972Ft,
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 A projekt tartalmának bemutatása: A tervezett fejlesztés fő célja a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola nyolc tantermes épületének energetikai felújítása. Jászszentlászló Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program stratégiai céljaihoz igazodva tervezete meg a fejlesztéssel érintett épület energetikai fejlesztését. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a klímaváltozás mérséklése érdekében tett nemzetközi lépésekhez, eredményei hatással lesznek mind a társadalom, mind a környezet hosszú távú fennmaradására. A projekt megvalósításának helyszíne a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola nyolc tantermes épülete. Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják az iskola épületének homlokzati, szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, és a jelenlegi elavult fűtési rendszer korszerűsítését, valamint egy 23 kwh napelem rendszer felszerelését. A tervezett fejlesztések az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatain alapulnak. A beruházás fő célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

Jászszentlászló Község Önkormányzatának tulajdonában álló iskola energetikai korszerűsítése által az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetésének megvalósítása.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A projekt önállóan támogatható tevékenysége a Felhívás 3.1.1.a) szerint az iskola esetén: külső hőszigetelés 16 cm vastagságban homlokzati hőszigetelő rendszerrel. Nyílászáró csere. Önállóan nem támogatható tevékenység: fosszilis energiahordozó cseréje és a rendszer korszerűsítése. Az épületek nem tartalmaznak azbesztszigetelést. c, a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A Projekt Terv 3.1-es fejezete alapján nyilatkozattal igazoljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki (3.2.1, 3.2.2). Az épület önálló energetikai rendszerrel rendelkezik, a tervezési munka energetikai központú felmérésen és számításokon alapul (mellékelt számítások, tervek). A fejlesztésnek klímakockázata nincs, ezt nyilatkozattal igazoljuk. Az épületek megfelelnek a funkció szerinti követelményeknek. Az intézményben nem működik nem támogatható funkció. A projekt korábban nem volt megkezdve, a határoló felületek 75%-ban még nem kerültek felújításra. A jelenlegi állapotot felmérő energetikai tanúsítvány elkészült a megfelelő számításokkal együtt. Világítástechnikai beavatkozás nincs tervezve (3.2.3-3.2.13.). Az épület nem áll védettség alatt, így 3.2.14-3.2.18. pontok nem relevánsak. Az épületek szórt azbesztet nem tartalmaznak, az akadálymentesítési követelményeknek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök csatolt dokumentuma alapján felel meg (3.2.19-3.2.21.). A projekt során a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság külső szakértő által lesz elvégezve, a projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki (3.2.22., 3.2.23.). A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek. A költséghatékonyságot alátámasztó pénzügyi mutató számítás elkészült (CBA elemzés a projekt méretéből fakadóan nem készült). A költségvetésbe műszaki ellenőri szolgáltatás és a végső állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése be lett tervezve, a projekt az indikátorszámítás alapján csökkenti az éves üvegházhatású gázkibocsátást. Az épületek alapterülete meghaladja az elvárt minimumértéket. A projektgazda a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket vállalja (3.2.24-3.2.31.). A projekt terv "Intelligens rendszerek kiépítésének lehetősége" c. fejezet alatt fejti ki a vonatkozó tevékenység relevanciáját (3.2.32-3.2.35.). A korszerűsített épület megfelelő használatáról szóló képzés költsége megjelenik a költségvetésben, a felhívásnak megfelelő szakértővel és módon lesz elvégezve (3.2.36-3.2.38.). Bács-Kiskun megye SECAP dokumentumának elkészítése még nem történt meg, így az ehhez való illeszkedés nem kerül bemutatásra. A telepített berendezések paraméterei a projekt terv 6.3. pontjában lettek ismertetve. A felújítás a határoló szerkezetek 25%-ánál nagyobb méreteket érint, így kimeríti a "jelentős felújítás" követelményét illetve a hazai vagy uniós pályázati forrásra vonatkozó szabályozást. Az épületeken vízszigetelés nem lett betervezve. Passzív hővédelem, szellőztető rendszer, hőszivattyú rendszer, hőtermelőre csatlakozás és világítástechnika nem kerül fejlesztésre. A megvalósítás ütemezése a támogatási kérelemben rögzítésre került (3.2.39-3.2.64.). Útmutató d,-e, pontoknak való megfelelés a csatolmányokkal kerül igazolásra, karakterkorlát miatt nincs rögzítve.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00003
További információ: https://www.palyazat.gov.hu

 

  


 


 

 Múltunk értéke, közösségünk jövője

Főkedvezményezett neve: Szank Községi Önkormányzat
Projekt címe: Múltunk értéke, közösségünk jövője
Megítélt támogatás összege: 43 380 087 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2018.12.07.
Projekt kezdete és vége: 2018.09.01-2022.05.01.

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001

 A projektet Szank Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Helyi identitás és kohézió erősítése című”, pályázati felhívás keretében Móricgát, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora és Jászszentlászló települések önkormányzatával együtt valósítja meg.

A pályázat megvalósításának első szakaszában a 6 településen a közösségfejlesztési folyamatok fejlesztése érdekében közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, kérdőíves felmérés valósul meg. Ezután a közösségi felmérés tapasztalatait összegezve elkészül a helyi cselekvési terv. A projekt további szakmai megvalósítására a helyi cselekvési terv szerint kerül majd sor.

A pályázat keretében Szank településen 1 fő szakmai vezető és 2 fő közösség szervező foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, térségi kalendárium összeállítására, kulturális programok szervezésére és közösségi kiállítás megrendezésére kerülhet sor.

Gátér településen eszközbeszerzésre, falukalendárium készítésére és helyi érték kiállítás megrendezésére nyílik lehetőség.

Pálmonostora településen eszközbeszerzésre, közösségek szomszédolására, falukönyv összeállítására, a helyi értékeket bemutató és megőrzését segítő nyomdai szolgáltatás igénybevételére nyújt lehetőséget a pályázat.

Petőfiszállás községben a projekt keretében eszközbeszerzés, tankatalógus elkészítése, tanulókörök szervezése és a helytörténeti dokumentumok gyűjtése valósul meg.

Jászszentlászlón a pályázatból eszközbeszerzésre, helytörténeti kutatásra, tankatalógus elkészítésére, tanulókörök szervezésére nyílik lehetőség.

A pályázat keretében Móricgát településen helytörténeti előadások szervezésére, helytörténeti dokumentumok gyűjtésére, eszközbeszerzésre kerülhet sor.

A projekt során közösségfejlesztő szakember képzés is megvalósul. A pályázat megvalósításának 2. és 3. évében valamennyi település fiataljai számára népismereti táborban való részvételre is lehetőség nyílik, a helyi identitás erősítése, a fiatalok helyben tartása céljából.

További információ kérhető:
Palotás Olga Judit, pályázati referens
Szank Községi Önkormányzat
Telefonszám: +36 77 495 087
E-mail cím: szankgazdalkodas@t-online.hu

1. Közösségi interjúk eredménye
2. Közösségi beszélgetések eredménye
3. A közösségi felmérés eredményeinek összegzése
4. Helyi Cselekvési Terv
5. Rendezvénynaptár


 


 

A kedvezményezett neve: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „GYERMEKÉLLEMEZÉSI KONYHA ÉS ÉTKEZŐ ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA”
A szerződött támogatás összege: 102 744 131 Ft,
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A tervezett fejlesztés fő célja a Jászszentlászlói Gyermekélelmezési Konyha és Alapszolgáltatási Központ épületeinek energetikai felújítása. Jászszentlászló Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program stratégiai céljaihoz igazodva tervezete meg a fejlesztéssel érintett épület energetikai fejlsesztését. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a klímaváltozás mérséklése érdekében tett nemzetközi lépésekhez, eredményei hatással lesznek mind a társadalom, mind a környezet hosszútávú fennmaradására. A projekt megvalósításának helyszíne a Jászszentlászlói Gyermekélelmezési Konyha és az Alapszolgáltatási Központ épületei. Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják az Élelmezési Konyha épületének homlokzati, födém-, és pincefödém szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, az épület teljes akadálymentesítését, és a jelenlegi elavult fűtési rendszer valamint a használati melegvíz rendszer korszerűsítését. Az Alapszolgáltatási Központ épületén homlokzati hőszigetelés és födémszigetelés fog megvalósulni. A tervezett fejlesztések az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatain alapulnak. A beruházás fő célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

Jászszentlászló Község Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló gyermekélelmezési konyha továbbá az alapszolgáltatási központ energetikai korszerűsítése által az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetésének megvalósítása. b,A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A projekt önállóan támogatható tevékenysége a Felhívás 3.1.1.a) szerint a gyermekélelmezési konyha esetén: külső hőszigetelés 16 cm vastagságban homlokzati hőszigetelő rendszerrel, zárófödém szigetelése 2x10 cm üveggyapot terítéssel, továbbá pincefödém szigetelése, nyílászáró csere; az alapszolgáltatási központ esetén: külső hőszigetelés 16 cm vastagságban homlokzati hőszigetelő rendszerrel, zárófödém szigetelése 2x10 cm üveggyapot terítéssel. Önállóan nem támogatható tevékenység: fosszilis energiahordozó cseréje és a hmv rendszer korszerűsítése az élelmezési konyha épületére vonatkozóan. Kötelezően megvalósítandó tevékenység: akadálymentesítés. Az épületek nem tartalmaznak azbesztszigetelést. c, a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A Projekt Terv 3.1-es fejezete alapján nyilatkozattal igazoljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki (3.2.1, 3.2.2). Az épület önálló energetikai rendszerrel rendelkezik, a tervezési munka energetikai központú felmérésen és számításokon alapul (mellékelt számítások, tervek). A fejlesztésnek klímakockázata nincs, ezt nyilatkozattal igazoljuk. Az épületek megfelelnek a funkció szerinti követelményeknek. Az intézményben nem működik nem támogatható funkció. A projekt korábban nem volt megkezdve, a határoló felületek 75%-ban még nem kerültek felújításra. A jelenlegi állapotot felmérő energetikai tanúsítvány elkészült a megfelelő számításokkal együtt. A projekt "összetett beruházásként" valósul meg, mivel 2 épület fejlesztését tartalmazza. Világítástechnikai beavatkozás nincs tervezve (3.2.3-3.2.13.). Az épületek nem állnak védettség alatt, így 3.2.14-3.2.18. pontok nem relevánsak. Az épületek szórt azbesztet nem tartalmaznak, az akadálymentesítési követelményeknek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök csatolt dokumentuma alapján felel meg (3.2.19-3.2.21.). A projekt során a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság külső szakértő által lesz elvégezve, a projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki (3.2.22., 3.2.23.). A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek. A költséghatékonyságot alátámasztó pénzügyi mutató számítás elkészült (CBA elemzés a projekt méretéből fakadóan nem készült). A költségvetésbe műszaki ellenőri szolgáltatás és a végső állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése be lett tervezve, a projekt az indikátorszámítás alapján csökkenti az éves üvegházhatású gázkibocsátást. Az épületek alapterülete meghaladja az elvárt minimumértéket. A projektgazda a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket vállalja (3.2.24-3.2.31.). A projekt terv "Intelligens rendszerek kiépítésének lehetősége" c. fejezet alatt fejti ki a vonatkozó tevékenység relevanciáját (3.2.32-3.2.35.). A korszerűsített épület megfelelő használatáról szóló képzés költsége megjelenik a költségvetésben, a felhívásnak megfelelő szakértővel és módon lesz elvégezve (3.2.36-3.2.38.). Bács-Kiskun megye SECAP dokumentumának elkészítése még nem történt meg, így az ehhez való illeszkedés nem kerül bemutatásra. A telepített berendezések paraméterei a projekt terv 6.3. pontjában lettek ismertetve. A felújítás a határoló szerkezetek 25%-ánál nagyobb méreteket érint, így kimeríti a "jelentős felújítás" követelményét illetve a hazai vagy uniós pályázati forrásra vonatkozó szabályozást. Az épületeken vízszigetelés nem lett betervezve. Napelemes rendszer nem került betervezésre. Passzív hővédelem, szellőztető rendszer, hőszivattyú rendszer, hőtermelőre csatlakozás és világítástechnika nem kerül fejlesztésre. A megvalósítás ütemezése a támogatási kérelemben rögzítésre került (3.2.39-3.2.64.). Útmutató d,-e, pontoknak való megfelelés a csatolmányokkal kerül igazolásra, karakterkorlát miatt nincs rögzítve.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00030
További információ: https://www.palyazat.gov.hu

    

III. mérföldkő

IV. mérföldkő

V. mérföldkő

VI. mérföldkő

 


 

A kedvezményezett neve: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „JÁSZSZENTLÁSZLÓ CSAPADÉK ÉS VÍZVISSZATARTÓ RENDSZER REKONSTRUKCIÓ V. ÜTEM”
A szerződött támogatás összege: 35 000 000 Ft,
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: a projekt keretében 2722,5 fm csatorna épül. Medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése: tiltós műtárgyak létesítése (2 db) valósul meg. Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása: tiltós műtárgyak is kiépítésre kerülnek. A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása: betervezésre került a költségvetésbe, mérétéke nem haladja meg a rendelkezésre álló keretet. Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója: A fajlagos költségek tartalmazzák az esetlegesen szükséges közműbekötés kiváltásokat /Utcánként; 1-2 db/.

A projekt célja, tervezett szakmai/műszaki eredmények: Jászszentlászló község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése. A fejlesztés eredményeként a károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében Jászszentlászló Község Önkormányzata – pénzügyi lehetőségeinek megfelelően – jelen beruházással kívánja a leginkább veszélyeztetett településrészeken a csapadékvíz-gyűjtő hálózatot felújítani, a hiányzó csapadékvíz elvezető szakaszokat kiépíteni, hiszen egy heves esőzés alkalmával megnő a csapaékvíz okozta károk kialakulásának esélye. A csatorna földmedrű, burkolt, zárt kivitelben kerül megvalósításra. A földmedrű árok kialakítása mellett a tiltós műtárgyak kiépítésének célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben kerüljön szikkasztásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető. b) 3.1.1. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható tevékenységek bemutatásával: Ab) A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: Kossuth L. u. /Dózsa Gy. u. – Sport u./; CS-3-4; CS-4-3: A Kossuth L. utcában egyoldali földmedrű csatorna tervezett csőátereszekkel, ahol a Befogadók a Dózsa Gy. utcai és a Sport utcai meglévő csapadékvíz-csatornák. Tavasz u.; Vasút u. /Szt. László u. – Kossuth L u./; CS-4-1-1: A Tavasz és a Vasút utcákban tervezett zárt, CS-4-1-1 csapadékvíz-csatorna Befogadója a Tavasz utcai, CS-4-1 nyílt, burkolt csapadékvíz-csatorna, 0+140 km szelvénye. A CS-4-1-1 csapadékvíz-csatorna a Tavasz utcában, zöldterületen, D250 KG, SN8; I=1,0‰ csatornacsőből és a Vasút utcában, zöldterületen, D200KG; SN8; I=1,0 ‰ csatornacsőből kiépíthető. A burkolt út alatti víznyelőaknabekötések, D160KG, SN8; I=3,0‰ csatornacső védelmére NA200acél védőcsövet terveztünk. A zárt csatorna betervezését a „sűrűn” közművesített közterület indokolta /Vízvezeték, Szennyvízcsatorna/. Géza fejedelem u.; CS-3-0-1: A Géza fejedelem utcai tervezett, CS-3-0-1; I=1,0÷2,0‰ nyílt, burkolt és földmedrű csapadékvíz-csatorna D300KG; SN8 zárt csatornával bekötött a közvetlen Befogadó, a meglévő Alkotmány utcai nyílt, burkolt CS-3-0 csatorna; 0+920 km szelvényébe. Jászszentlászló – Csengelei csatorna /Kisfaludy dülő – Hársfa u./; CS-5-0: A CS-5-0 csatornán teljeskörű felújítás tervezett a Befogadó előtt Tiltósműtárgy beépítésével. Alkotmány u /Holt-Dongér – Géza fejedelem u./; CS-3-0: A CS-3-0 csatornán teljeskörű felújítás tervezett a Befogadó előtt Tiltósműtárgy beépítésével. A projekt keretében összesen 2701 fm csatorna épül. A projekt pontos műszaki tartalmát a fejlesztési szakaszban (1. mérföldkő) mutatjuk be. Ba) Medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése: tiltós műtárgyak létesítse (2db) valósul meg. 3.1.2. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatásával: a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása: tiltós műtárgyak is kiépítésre kerülnek. b) A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása: betervezésre került a költségvetésbe, mértéke nem haladja meg a rendelkezésre álló keretet. f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója: A fajlagos költségek tartalmazzák az esetlegesen szükséges közműbekötés kiváltásokat /Utcánként; 1-2 db/. c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése 1) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az A.) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével valósul meg (lásd PET 2.2). 2) A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik (a Projekt-előkészítő tanulmány 2.6 pontjában került bemutatásra). 3) A felhívás e pontban szereplő előírásai az engedélyeztetési eljárás során kerülnek érvényesítésre (a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása, környezeti állapotfelmérés a beruházás megkezdése előtt). A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek, káros környezeti hatás nem, valamint a projektnek nincs előre látható klímakockázata: a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. Natura 2000 területet a beruházás nem érint, nem zöldmezős beruházásként valósul meg, belterületi részt érint a fejlesztés. A klímakockázatról szóló nyilatkozat a pályázat mellékleteként benyújtásra került . 4) A csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentése a részben földmedrű árok kialakítása révén valósul meg. Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező csapadékvizek a tervezett földmedrű, burkolt, zárt csatornákba, majd fölös vizeket a befogadóba kerüljenek bevezetésre, mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. A földmedrű árok alkalmazása révén, illetve a kiépítendő tiltós műtárgyak által a projekt a vizek helyben tartására törekszik. A fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel (fakadó vízzel) összefüggő káreseményeket a részletesen a Projekt-előkészítő tanulmány 1.6 pontja tartalmazza és ezek igazolására a belvízkészültséggel kapcsolatos dokumentáció csatolásra került. Jászszentlászló felhalmozott és növekvő nemzeti vagyon védelme megköveteli, hogy nagyobb súlyt kapjon a belterületi meglévő csapadékvíz-csatornázási hálózat bővítése. Jászszentlászló belterülete belvíz –és csapadékvíz elöntésekkel veszélyeztetett. Ezt igazolják a korábbi rendszeresen jelentkező belvíz –és csapadékvízkárok, továbbá a hidrometeorológiai előrejelzések, amelyek szélsőségesebb, csapadékosabb időszakokat prognosztizálnak. A település területén 2005. január 1-től az alábbi vízkáresemények fordultak elő: 2010 Vízbetörés pincébe 8 helyszín. Elhárítás szivattyúzás önkormányzati személyzettel. 2010 Alap nélküli belterületi út belvizes felázás 4 helyszín Elhárítás hideg aszfaltos technológiával önkormányzati személyzettel. Hársfa utca: teljes hossza, Tavasz utca:Vasút utcától kifele, Kisfaludi utca: Vasút és Szent László utca között, Bem utca: teljes hossza. 2010 Alap nélküli belterületi út kátyúsodás. Elhárítás hidegaszfaltos kátyúzás önkormányzati személyzettel. 2015 Vízbetörés pincébe 4 helyszín. Elhárítás szivattyúzás önkormányzati személyzettel. 2015 Alap nélküli belterületi út kátyúsodás. Elhárítás hidegaszfaltos kátyúzás önkormányzati személyzettel. 2015 Csapadékvíz árok beomlása még nincs kijavítva. A beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányát bemutató számítás szintén a PET-ben (1.7 pont) szerepel: fő tényezőként elmondható, hogy az ingatlanállomány (lakó és közintézményi ingatlanokat is beleértve) értéke 740.477.000.-Ft többszöröse a beruházási értéknek. 5) A keresztező közmű kiváltások és a zárt csatornák vonatkozásában a felhívás által elvárt tervezői nyilatkozatok az 1. mérföldkőig benyújtásra kerülnek. 6) Csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre: a csapadékvizek helyben tartásáról, azok visszatartásáról gondoskodik a tervezett földmedrű csatorna létesítése és a kiépítésre kerülő műtárgyak. 7. A megvédett területen található épített környezet értéke jelentősen meghaladja a beruházás összegét: az alátámasztó számítás a PET 1.7 pontjában került bemutatásra. 8. A Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye az 1. mérföldkő során, a vízjogi engedélyes terv birtokában kerül megkérésre és ezt követően benyújtásra. A 9-15. pontokban foglalt kötelezettségeknek és szakmai elvárásoknak a projektgazda megfelel, illetve eleget fog tenni a projektfejlesztés és a projekt megvalósítása során. A 9. pontban említett szimulációs modellezés készítse a projekt összköltségéből és a települési lakosságszámból adódóan elhagyható. 16) A kötelező szemléletformálás tervezett költsége és tartalma a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részleteket az 1. mérföldkő során mutatjuk be. 17) A projekt összköltségéből adódóan költség-haszon elemzés készítése nem szükséges. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1.1 A projekt összhangban van a felhívás céljaival, és a támogatást igénylő megfelel a felhívás 4.2 és az ÁUF 2. pontjában foglatlaknak. 1.2 A település nem rendelkezik ITS-el. 1.3 A PET 2.2 pontjában bemutatott szakmai tartalom illeszkedik a területi adottságokhoz és 2.6 pontjában leírtak alapján illeszkedik a hatályos VGT-hez. 2.1.A helyzetértékelést vízügyi szakember közreműködésével készítettük, megfelelő szakmai alapossággal. 2.2 A védendő érték jelentősen meghaladja a beruházás értékét (számítás a PET 1.7 pontjában) 2.3 A fejlesztés nem érint sérülékeny vízbázis védőterületet. 2.4 A felszíni vizek védelméről szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen fekszik.2.5 A fejlesztési munkák a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pont. szerinti magas talajvízállású területen valósul meg. 2.6 A fejlesztés a 78/2008 (IV.3.)Korm rendelet értelmében természetes fürdőhelyet nem érint. 2.7-2.8- 2.9: A tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál – a vízgyűjtő terület levezetése teljeskörű lesz az érintett településrészen. 3.1 A korábbi – a település jelen beruházással érintett területe kapcsán felmerült káresemények, hiányosságok bemutatásra kerültek (elrendelő és megszüntető határozatok, vis maior adatlapok), valamint a védendő értékek bemutatása számítással megfelelően alátámasztásra került, mely alapján a fejlesztési igény megalapozott. 4.1-4.2 A kockázatok felmérésre és beazonosításra kerültek, az egyes tevékenységek időbeli ütemezése egymásra épülő, logikus (PET. 2.12 pontja). 5.1 A projekt része a szemléletformálás, mely a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részletes tartalom a projektfejlesztés szakaszában kerül kidolgozásra. 5.2 A projekt műszaki tartalma a vízvisszatartásra koncentrál a PET 2.8 pontjában leírtak alapján. 6.1 A projekt konzorciumban valósul meg, de nem települési konzorcium formájában. A pályázatba konzorciumi partnerként a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala lépett be. 6.2 A fejlesztés gazdasági területi besorolású területet védelmére nem irányul. 7.1 A fejlesztés nem kapcsolódik más a TOP intézkedéseinek projektjeihez azonban a tervezett fejlesztés célját tekintve kapcsolódik a település korábbi, a PET 1.5 pontjában bemutatott vízgazdálkodási célú fejlesztéseihez. A fejlesztés nem kapcsolódik közvetlenül megyei, országos fejlesztéshez. Önkormányzatunk a projektjét önállóan nyújtja be, így más önkormányzati konzorciumi tagok fejlesztéseihez való kapcsolódás sem mutatható ki. 8.1 A fenntartás során a humán erőforrást az önkormányzat karbantartó csapata fogja biztosítani, 2 fő irányítóval (munkatörvénykönyv szerint alkalmazva) és 6 közmunkással. Ők felelnek a település útjainak, jelenlegi csapadékvíz elvezető hálózatának karbantartásáért is. Amennyiben azt a munka mennyisége igényli, abban az esetben az önkormányzat vállalja további munkavállalók biztosítását. (PET 2.13. pontja) 8.2 Az 5 év fenntartási időszak alatt leginkább karbantartási, esetleg javítási költségek várhatóak, melyek becsült összege 1.000.000.-Ft, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből biztosít. 9.1 A településüzemeltetési feladatok ellátásában közmunka programban foglalkoztatott hátrányos helyzetűek, illetve közfoglalkoztatottak is részt vesznek jelenleg is. A projekt eredményeinek fenntartása során is tervezett a közmunkaprogram folytatása a hátrányos helyzetűek számára (munkanélküliek, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők. A Jászszentlászló Község Önkormányzata vállalja a hátrányos helyzetű helyi lakosok foglalkoztatását a kivitelezési munkálatok során. Feladatuk a segédmunkák elvégzése lesz. Közbeszerzési kiírás meghirdetésekor, valamint a szerződésben, vagy szerződésekben, fel lesz tüntetve, hogy a kivitelezőnek, vagy kivitelezőknek vállalnia kell 1 fő hátrányos helyzetű segédmunkással történő együttműködést. Számukra, általuk elvégezhető, munkafolyamatokat ki kell jelölniük. 10.1 A tervezés során a költséghatékony megoldásokat helyezzük előtérbe. 11.1-2 A PET 2.2 pontjában bemutatott indikátor összhangban van a támogatási kérelemben szereplő indikátorral. A projekt során megépül 2701 fm csatorna. e) A projekt terület- specifikus értékelési szempontok általi minősítése: 1.1) A projekt illeszkedik Bács-Kismun megye Területfejlesztési Programjának 2.2 fejezetéhez, hiszen a projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez. Ezen belül a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik. Hozzájárul a megyei specifikus célok teljesüléséhez: „A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakítsa”. 1.2) A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2701 méter.(PET 2.2. pontja) 2.1) A projekt a Kiskunmajsai Járásban valósul meg, mely a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet alapján Kedvezményezett és Fejlesztendő járás. 2.2) A 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet alapján Jászszentlászló társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból nem kedvezményezett település és nem jelentős munkanélküliséggel sújtott település. 2.3) Jászszentlászló település a Homokhátsági települések közé tartozik és szabad vállalkozói zónában lévő település a Bács-Kiskun Megyei ITP 4.2 pontja értelmében. 3.1) A projekt által érintett fejlesztési terület közvetlenül nem halad át Gip vagy Gksz besorolású területen. 4.1) A védendő területen történt káresemények igazolására fotódokumentáció benyújtásra került, valamint a káresemények a PET 1.6 pontjában kerültek részletezésre. 4.2) A fejlesztés keretében belterület védelmét szolgáló vízkárelhárítási célú tározó létesítésére nem kerül sor. (PET 2.2 pont) 4.3) A fejlesztéssel érintett utcák jellegéből adódóan kizárólag földmedrű csatornák kialakítására nincs lehetőség, (indoklás a PET2.4 pontjában), azonban vizek helyben tartása érdekben földmedrű csatorna is megvalósításra kerül. 5.1) A projekt 2 db önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz, mely a felhívás 3.1.1 pontja szerinti A/b és Ba) tevékenységek. 5.2) A projekt 3 önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.2 pontja szerinti a) (Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása), b (útburkolat helyreállítás) tevékenység, valamint f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója tevékenység.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00020
További információ: https://www.palyazat.gov.hu

Pályázati film elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=_N_Mv7uHaOA&feature=youtu.be

I. mérföldkő

II. mérföldkő

<img id="_mid_23063" alt="" src="/static/site-81/media_catalog/2018/03/22/23063/IMG_8921.jpeg" height="100" width=