Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2012.

1/2012. (II.09.)

Jászszentlászló-Móricgát  Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

9/2012. (II.09.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról beszámoló
Letöltés

10/2012. (II.09.)

Polgári Védelmi Parancsnokság Kiskunmajsai Kirendeltség működéséhez anyagi hozzájárulás
Letöltés

11/2012. (II.09.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Letöltés

12/2012. (II.09.)

Településrendezési terv, és helyi Építési szabályzat módosítás kezdeményezése
Letöltés

13/2012. (II.09.)

Kiskunmajsai Rendőrőrs 2012. évi anyagi támogatása
Letöltés

14/2012. (II.09.)

Bérlő kijelölése a Dózsa Gy. u. 38. fsz/B számú önkormányzati ingatlanra
Letöltés

15/2012. (II.09.)

Bérlő kijelölése a Dózsa Gy. u. 38. számú önkormányzati ingatlanra
Letöltés

16/2012. (II.09.)

OPEL Combó üzemanyag normájának megállapítása.
Letöltés

17/2012. (II.09.)

Művelődési Ház működtetésének és Bérleti díjának felülvizsgálata
Letöltés

19/2012. (III.14.)

Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának, SzMSz-nek, valamint Házirendjének módosítása.
Letöltés

20/2012. (III.14.)

a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról
Letöltés

21/2012. (III.14.)

Szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjainak megállapítása
Letöltés

22/2012. (III.14.)

Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
Letöltés

23/2012. (III.14.)

KÖZMŰ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
Letöltés

24/2012. (III.14.)

Közművelődés Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Letöltés

25/2012. (III.14.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
Letöltés

26/2012. (III.14.)

„KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz
Letöltés

27/2012. (III.14.)

Megbízási szerződés az önkormányzati biztosításainak kezelésére
Letöltés

28/2012. (IV.25.)

Szent László ÁMK Alapító Okiratának módosítása.
Letöltés

29/2012. (IV.25.)

Várépítő Pályázat benyújtása
Letöltés

30/2012. (IV.25.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2011. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

31/2012. (IV.25.)

a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról
Letöltés

32/2012. (IV.25.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

33/2012. (IV.25.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

34/2012. (IV.25.)

Nagy Endre könyvének kiadásához anyagi támogatás.
Letöltés

35/2012. (IV.25.)

ÁMK vezetői pályázathoz bizottság létrehozása.
Letöltés

36/2012. (IV.25.)

ÁMK vezetői pályázathoz bizottság létrehozása.
Letöltés

37/2012. (IV.25.)

ÁMK vezetői pályázathoz bizottság létrehozása.
Letöltés

38/2012. (IV.25.)

Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony személyes érintettségének bejelentése
Letöltés

39/2012. (IV.25.)

Várépítő Pályázat benyújtása
Letöltés

40/2012. (IV.25.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

41/2012. (IV.25.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

42/2012. (IV.25.)

Tanyagondnok 2011. évi tevékenységéről beszámoló
Letöltés

43/2012. (IV.25.)

Horváth Lajos alpolgármester személyes érintettségének bejelentése.
Letöltés

44/2012. (IV.25.)

Bozóki Edit képviselő személyes érintettségének bejelentése.
Letöltés

45/2012. (IV.25.)

Nagy András képviselő személyes érintettségének bejelentése.
Letöltés

46/2012. (IV.25.)

Tóthné Frank Anikó képviselő személyes érintettségének bejelentése.
Letöltés

47/2012. (IV.25.)

Civil szervezetek pályázati támogatása
Letöltés

48/2012. (IV.25.)

Civil szervezetek pályázati támogatása
Letöltés

49/2012. (IV.25.)

Civil szervezetek pályázati támogatása
Letöltés

50/2012. (IV.25.)

Civil szervezetek pályázati támogatása
Letöltés